Logo Soroptimist International Antwerpen


Internationale Vergaderingen


Verslag Internat. Vergaderingen

Pagina - Vergaderingen

Statutaire Vergaderingen in 2017 - 2018

De statutaire vergaderingen gaan door op de eerste donderdag van de maand om 19u30 in de Jachthoorn te Kontich.

Data Statutaire Vergaderingen en Acties voor 2017 - 2018

5 oktober 2017 - Statutaire vergadering
9 november 2017 - Drieluik Antwerpse clubs
25 november 2017 - QUIZ te Kapellen op 25 november 2017
7 december 2017 - Statutaire vergadering
10 december 2017 - Rechten van de Mens
18 januari 2018- Nieuwjaarsfeest
1 februari 2018 - Statutaire vergadering
1 maart 2018 - Open deur vergadering
5 april 2018 - Statutaire vergadering
21 april 2018 - ZOO Gelukkig
3 mei 2018 - Algemene vergadering
7 juni 2018 - Statutaire vergadering
6 september 2018 - Statutaire vergadering
4 oktober 2018 - Statutaire vergadering
21 november 2018 - Drieluik Antwerpse clubs

Statutaire Vergadering op 5 october 2017

Jaarverslagen van secretaris, penningmeester, programma-directeur

top


Drieluik Antwerpse Clubs
op 9 november 2017

Gastspreker: Johan Boulard
Radicaliseringsexpert bij Fedasil
'Islam en islamisme, een inleiding'

top



op 25 november 2017

SI club Antwerpen organiseert dit jaar opnieuw een herfstquiz op 25 november 2017
in zaal ' Den Haasdam' in Kapellen.
Hoogboomsesteenweg 215, 2950 Kapellen
Ruime parking achteraan en aan de kerk er tegenover

De opbrengst van de quiz gaat volledig naar een sociaal project van SIB club Antwerpen:
Wij helpen mee aan: ‘Showing off T(h)ree
Dit is een samenwerkingsproject tussen de Ziekenhuisschool van Antwerpen met het M HKA en enkele Antwerpse kunstenaars dat kunst, muziek en creatief bezig zijn naar de kinderen brengt.

Inschrijven:
Stel een groep van maximum 6 personen samen en bedenk een leuke naam voor je quizploeg.
De ploegverantwoordelijke schrijft jullie vóór 13 november 2017 in via de email: mireille.vdb@skynet.be met de vermelding van de ploegnaam en de lijst van de deelnemers.
Bij ontvangst van 36 € op rekeningnummer BE14 4024 5479 3183 van vzw Soroptimist International club Antwerpen met vermelding van de ploegnaam is de inschrijving definitief en kan de betaling niet worden teruggevorderd.

Een hapje en een drankje zijn te verkrijgen.

top


Statutaire Vergadering op 7 december 2017

Soroptimist 'Out of the box'

top





Verklaring Rechten van de Mens

70 jaar



10 december 2017

Internationale dag van de mensenrechten


Soroptimisten over héél de wereld steunen deze dag!



Zie Persmap NL - FR

top


Statutaire Vergadering op 18 januari 2018

Nieuwjaarsfeest met

Ivo Pauwels en Karine Huts

over hun boek "Wat mijn kleinzoon weten moet"


De voordracht van Karine Huts en Ivo Pauwels ter gelegenheid van ons Nieuwjaarsdiner op 18 januari 2018 was een absoluut succes. Een grote opkomst genoot van het uitgebreide en zeer l ekkere buffet dat al zeker voor herhaling vatbaar is. Karine Van Den Heuvel, lid van onze Soropclub Antwerpen sedert 1990 moeten we wegens haar zeer drukke bezigheden maar al te vaak missen, maar dit heeft ze nu ruimschoots goedgemaakt. Karine schreef samen met haar co-auteur Ivo Pauwels , gerenommeerd schrijver van meer dan 70 boeken en gekend van TV en radio, een zeer lijvig werk over het leven van haar nonkel Georges Kluger in de oorlogsjaren 1939 - 1945. De familieband komt via de moeder van Karine, Yvonne Lenie die de zus is van José Lenie, de echtgenote van Georges Kluger.
Aanleiding waren documenten en dagboeken die de familie na het overlijden van Georges Kluger vonden met een briefje ‘pour David, wat mijn kleinzoon weten moet' Georges Kluger was een 14 jarige joodse jongen, afkomstig uit Wenen, die na de Kristalnacht door zijn ouders op de Rode Kruistrein richting Antwerpen wordt gezet. De ouders zouden snel nareizen maar zullen er nooit geraken en Georges is alleen op de wereld.
Na jaren opzoekingen schrijven Karine en Ivo een geromantiseerde kroniek over een moedige jongen, een goed muzikant, rusteloos op een eindeloze vlucht. De oorlogsjaren van Antwerpen tot Bassines in de Méan-en-Condroz worden zeer gedetailleerd als tijdsbeeld weergegeven en de vele personages die anders zouden vergeten zijn, krijgen nu de eer die ze verdienen. Het is het verhaal van verraad en heldhaftigheid, van het volwassenwordingsproces van Georges Kluger,een van de vele verborgen oorlogskinderen van WO II.
We bevelen het boek warm aan!! Linda De Man

top


Statutaire Vergadering op 1 februari 2018

Spreker: Carine Hanssens
SIB-Vertegenwoordigster bij de Vrouwenraad
'Vrouwenraad anno 2018'

Carine Hanssens, lid van SI Beersel en SIB vertegenwoordigster in de Raad van Beheer van de Vrouwenraad, vertelde op onze vergadering van 1 februari 2018, over haar werk in deze Raad.
De ‘Conseil National des Femmes Belges’ werd in 1905 opgericht door Marie Popelin. Zij had rechten gestudeerd, maar de Brusselse Balie weigerde haar in te schrijven als advocate.
In 1974 vertaalde de groeiende Vlaamse aanwezigheid zich in een nieuwe structuur. De CNFB bleef nationaal maar werd opgesplitst in twee onderafdelingen die zich thans de ‘Vrouwenraad’ en de ‘Conseil des Femmes francophones de Belgique’ noemen.

De Vrouwenraad is de overkoepelende organisatie voor een veertigtal verenigingen (waaronder SIB) die werken aan gelijke kansen voor vrouwen en mannen binnen een multiculturele samenleving. De Vrouwenraad is een VZW met voorzitter, een dagelijks bestuur en een raad van beheer. De Vrouwenraad ontvangt subsidies van de Vlaamse Gemeenschap (634.361 €) en van FOD Instituut gelijkheid vrouwen en mannen (29.000 €). Daarmee betaald de Vrouwenraad haar personeel dat een ware studiedienst vormt.

De Vrouwenraad werkt aan een samenleving waarin vrouwen en mannen gelijke rechten hebben door


Het jaarplan 2018 telt 5 strategische doelen:
  1. Gendergelijke samenleving
  2. Meer solidariteit (oa van de man met de vrouw)
  3. Vernieuwde niet-stereotyperende beeldvorming over feminisme en gender
  4. Duurzame ontwikkeling als noodzakelijke voorwaarde voor gelijkheid V/M en vrouwenrechten
  5. Maatschappelijk netwerk als lobbyinstrument voor belangenverdediging, wederzijds empowerment en solidariteit in eigen land en wereldwijd

Op elk van deze punten werd dieper ingegaan met uitleg en werden voorbeelden gegeven hoe de Vrouwenraad dit actieplan in 2018 verder wil uitwerken.
Tot slot ging Carine dieper in op een paar acties die op dit ogenblik op tafel liggen zoals • Wie zich verder wil informeren over gendergelijkheid kan terecht op:

top




 Uitreiking beurzen Soroptimist international “Gaby Mertens”
 Professor Dr Nathalie Cools: “ celtherapie:je eigen cellen als medicijn voor multiple sclerose.”

Onze club was heel blij met de talrijke opkomst van zowel leden als niet-leden voor het boeiende en gevarieerde programma van de open vergadering. Het deed ons ook veel plezier onder de talrijke aanwezigen mevrouw Nicky Flandre en echtgenoot van club Antwerpen Anthos te mogen verwelkomen.

In het eerste deel van de avond reikte voorzitter Molly Van der Straten twee beurzen van Soroptimist International “ Gaby Mertens” uit aan twee jonge beloftevolle conservatorium studentes. Maria Tataru, pianiste van Roemeense afkomst, zal de beurs aanwenden voor de aankoop van een studiepiano en haar Spaanse medestudente en violiste Carla Ortega Bellver zal met beurs een vervolmakingscursus viool te Leipzig financieren. De beide jongedames vergastten ons op een knap muzikaal intermezzo met barokmuziek voor viool en een pianosonate van Beethoven.

Tijdens het tweede deel van de avond kwam onze gastspreker aan bod:
Lezing door Professor dr. Nathalie Cools van de UA :
Titel: Celtherapie: je eigen cellen als medicijn tegen multiple sclerose.
Op 1 maart 2018 was Professor dr. Nathalie Cools van de Universiteit Antwerpen de gastspreker op de open vergadering bij Soropclub Antwerpen.

Haar onderzoek spitst zich toe op de rol van de dendritische cellen in de auto-immuunziekte die Multiple Sclerose (MS) is. Dendritische cellen zijn verantwoordelijk voor ons afweersysteem. Wanneer ons organisme wordt aangevallen, sturen de dendritische cellen signalen naar de T-cellen, zeg maar“soldaten”, om met o.a. interferon gamma de strijd aan te binden .
Na vergelijkend onderzoek van de werking van de dendritische cellen in gezonde personen met die in MS-patiënten, blijkt dat ze bij MS-patiënten hyperactief zijn en constant de T-cellen signalen blijven sturen die teveel interferon gamma inzetten om aan te vallen.
Dat leidt ertoe dat het myeline, het laagje rond de zenuwen in de hersenen kapot gaat.
De signaaloverdracht in de hersenen wordt daardoor verstoord. Professor dr. Nathalie Cools verrichtte daarop speurwerk in de wetenschappelijke literatuur en vond aanwijzingen van een relatie tussen MS en vitamine D.
Het is namelijk zo dat MS vaker voorkomt naarmate men zich verder van de evenaar bevindt.

De stelling dat de vitamine D de dendritische cellen weer in bedwang kan houden werd door het team van Prof. Cools in het labo bewezen. Vervolgens werd de behandeling met succes getest op muizen.
Nu kwam de grootste uitdaging, namelijk de klinische studie op mensen. Het plan was: uit het eigen bloed van de patiënten de voorlopercellen van de dendritische cellen te isoleren, ze dan te behandelen met vitamine D en vervolgens terug aan de patiënt toedienen.

De overheid gaf hiervoor in 2016 na het nodige papierwerk groen licht. Opnieuw werd nu een uitvoerig dossier voor de overheid gemaakt i.v.m. de patiëntveiligheid en er werd een uiterst performante cleanroom geïnstalleerd.
Antwerpen is daardoor het eerste academisch centrum dat hiervoor het Good Manufactoring Practice certificaat heeft gekregen.
De toelating voor de klinische studie op patiënten was in orde en het experiment kon starten. Van de allereerste patiënt werden de cellen voor de zomer in 2017 behandeld maar ze bereikten niet de nodige kwaliteit. Er was wel onderdrukking van de opstoten, maar dat was hetzelfde als met de klassieke behandelingen nl. 60 %. Dat was minder dan vooropgesteld nl. 65% en in realiteit wordt 80% gehaald. Die cellen moesten dus worden vernietigd.
Bij een nieuwe “eerste” patiënt werden de cellen in september met succes behandeld en in november werd hem het eerste vaccin toegediend. Ondertussen is er nog een tweede patiënt. Ze kregen zes maal een injectie met hun eigen behandelde cellen. Beide patiënten zijn aan het einde van de behandeling. Ze worden nu een jaar lang heel intensief gevolgd. Er wordt nog een derde patiënt gezocht, want bedoeling is nu om in de eerste plaats de patiëntveiligheid te bewijzen. Hiervoor heeft het project een beurs van Europa gekregen. Beide patiënten stellen het goed. Eens de patiëntveiligheid voldoende bewezen is, kan men de dosis verhogen en hopen de ontstekingsreacties in de hersenen te stoppen i.p.v. te vertragen, wat de 11 huidige goedgekeurde behandelingen doen.

Professor dr. Cools ziet in celtherapie een bijzonder mooie toekomst, want naast de farmaca, de medicical divices en de biologicals is ze een waardevolle vierde pijler in de behandelingen. Ze zal toegepast kunnen worden voor andere auto-immuunziekten.
Professor dr. Nathalie Cools liet niet na al haar medewerkers en sponsors van het project – Charcot-stichting, IWT, FWO en Europa - te bedanken.
Na de uitleg volgde nog een interessante vragensessie. De deelnemers aan het diner waren werkelijk enthousiast over de lezing van de charmante en communicatieve Prof. Dr. Nathalie Cools.
Verslag Linda Van der Maat

top

Statutaire Vergadering op 5 april 2018

Gastspreker: Marie Grâce Kayirangwa Past voorzitter SI Kigali, Rwanda Thema: San Marco school in Kigali Project gesteund door SI club Antwerpen, SI club Luxemburg en SI club Kigali.

Ter info:
Marie Grâce Kayirangwa, past voorzitter van SI club Kigali is in België en komt ons vertellen a.h.v. beeldmateriaal over de vorderingen van de bouw van de school San Marco, het project dat onze club steunt samen met de club van Luxemburg en de club van Kigali.
Marie-Grâce zal die avond ook kleurrijke schortjes verkopen aan 15 euro ter ondersteuning van haar persoonlijk project.
Zij is advocate en biedt gratis juridische en psychologische hulp aan vrouwen die vrij komen uit de gevangenis en aan vrouwen, slachtoffers van geweld en verkrachting.
Zij hoopt deze vrouwen een positieve toekomst te kunnen bieden door ze te helpen zich terug in de maatschappij te integreren.

top



MAAK KINDEREN ZOO GELUKKIG

21 april 2018



Via Nicole Helderweirt zal de club een 60 tal diabeteskinderen de dag van hun leven bezorgen in de Zoo van Antwerpen.
Samen met de begeleiders zal de groep een 100 tal deelnemers tellen.

top

Algemene Vergadering op 3 mei 2018

Jaarverslagen van secretaris, penningmeester, programma-directeur

Soroptimist : Out of the Box: bespreking bevraging leden.
Voorstelling nieuwe projecten aangebracht door de leden.

top

Statutaire Vergadering 7 juni 2018

Marc Huybrechts

Het Gerecht: aan de hand van Cartoons,

Rechters en advocaten in moppen en cartoons

Sinds eeuwen worden aan bepaalde beroepen kenmerken toegeschreven die niet bijzonder vleiend zijn.
Grafische kunstenaars, in moderne tijden cartoonisten genoemd, hebben hierop ingespeeld. Het aantal tekeningen waarbij beroepen door de mangel worden gehaald zijn niet te tellen. Men kan dit eenvoudig vast stellen maar men kan ze ook verzamelen. Dit laatste is wat Professor Marc A. Huybrechts, spreker van onze laatste vergadering, sinds jaren doet met cartoons en grappen die verschenen zijn in binnenlandse en buitenlandse kranten, weekbladen en juridische tijdschriften waar advocaten en magistraten in voorkomen.
Zelf doctor in de rechten met een lange loopbaan als advocaat, plaatsvervangend rechter en hoogleraar kent hij de omgeving van de rechtbank beroepshalve en daardoor heeft hij een selectie kunnen maken van de opmerkelijkste historische en hedendaagse cartoons. Hierbij worden bepaalde toestanden geïllustreerd en uitvergroot wat aanleiding geeft tot karikaturale voorstellingen van de uitoefenaar van de wet.
Van deze op een humoristische manier gebrachte voorstelling, hebben we zonder enige twijfel genoten, inclusief de aanwezige magistraten.

top


Statutaire Vergadering 6 september 2018

Erwin Joos
conservator Eugeen Van Mieghem museum
Thema: de vrouw als echtgenote, moeder en arbeidster in het werk van E. Van Mieghem

top

Algemene Vergadering 4 oktober 2018

Inhuldiging Nieuw Bestuur

Verslagen voorbije werkjaar 2017 – 2018

top


Drieluik Antwerpse Clubs
21 november 2018

Organisatie SI Club Antwerpen Anthos

top

VZW Soroptimist International Club Antwerpen, Louislei 58, 2930 Brasschaat
ondernemingsnummer 0640.806.348
About Soroptimist | Site Map | Protection of intellectual rights / Responsibility / Privacy Policy |