Logo Soroptimist International Antwerpen


Internationale Vergaderingen


Verslag Internat. Vergaderingen

Pagina - Vergaderingen

Statutaire Vergaderingen in 2016 - 2017

De statutaire vergaderingen gaan door op de eerste donderdag van de maand om 19u30 in de Jachthoorn te Kontich.

Data Statutaire Vergaderingen en Acties voor 2016 - 2017

6 october 2016 - Statutaire Vergadering
17 november 2016 - Drieluik Antwerpse clubs
16 Days Campaign - End Violence against Women
1 december 2016 - Statutaire vergadering
10 & 13 december 2016 - Kerstmarkt
5 januari 2017- Nieuwjaar
2 februari 2017 - Statutaire vergadering
2 maart 2017 - Open deur vergadering
25 maart 2017 - Concert voor ZingZangZong vzw
6 april 2017 - Statutaire vergadering
4 mei 2017 - Statutaire vergadering
6 mei 2017 - ZOO Gelukkig
10 juni 2017 - Uitreiking Prijs Actiefonds SIB
1 juni 2017 - Statutaire vergadering
7 september 2017 - Statutaire vergadering
5 october 2017 - Statutaire vergadering
9 november 2017 - Drieluik Antwerpse clubs
7 december 2017 - Statutaire vergadering

Statutaire Vergadering op 6 october 2016 - 19u30

Jaarverslagen van secretaris, penningmeester, programma-directeur
Bestuurswissel

top

Antwerpse Drieluik - 17 november 2016
SI Club Antwerpen / SI Club Antwerpen de Zes Rozen / SI Antwerpen Anthos
organisatie: SI Antwerpen de Zes Rozen

Frederik Imbo is een acteur, mediatrainer en presentator. Sinds 2006 toert hij doorheen de ganse Benelux met zijn programma 'Waarom we 2 oren hebben en slechts 1 mond''
Dit is een interactieve presentatie over face-to-face communicatie.

SI Club Antwerpen De Zes Rozen heeft dit jaar voor een bijzonder origineel thema gekozen voor de drieluiksvergadering van de Antwerpse Soroptimistclubs. Op een frisse en interactieve manier lichtte Frederik Imbo, presentator, acteur en trainer in communicatievaardigheden het belang van goede en efficiënte communicatie toe evenals de valkuilen en hoe die kunnen vermeden worden.
“Waarom we 2 oren hebben en slechts 1 mond” is de essentiële vraag die moet beantwoord worden om tot een goed contact en een echt gesprek te komen. Het antwoord luidt dat luisteren veel belangrijker is dan spreken.
Aan de hand van talrijke voorbeelden, filmfragmenten en vraagstelling aan het publiek werd duidelijk dat het succes van communicatie gerelateerd is aan de mate waarin de zender van de boodschap zich aanpast aan de ontvanger. Dit gebeurt door o.m. oogcontact, begrijpelijk taalgebruik, voldoende stiltes, geen agressieve toon te hanteren, inlevingsvermogen in de situatie van de ander, afstand te nemen van het eigen idee, geen oordeel te vellen.
CommUNIcatie gaat om het tot stand brengen van een UNI tussen ‘ U ‘ en ‘Ik ‘. Het komt er dus op aan te achterhalen wat ‘ U ‘ denkt, voelt, welk psychologisch type ‘U’ bent. Die (UNI) verbinding is noodzakelijk om misverstanden te vermijden en conflicten te voorkomen.
Door enkele ludieke rollenspellen konden we zelf ervaren dat de betekenis van onze boodschap niet is wat wij bedoelen maar wel wat de andere begrijpt. De spreker heeft ons gedurende twee uur op een bevlogen manier inzicht gegeven in de kunst van het luisteren om tot een goed gesprek te kunnen komen zowel in familiale, professionele en sociale context.
De opbrengst van deze avond is bestemd voor Jyoti Foundation die een sociaal onderwijsproject ondersteunt in Nepal.
Na afloop van de lezing werd een receptie aangeboden met oosterse hapjes, opgediend door leden van de Jyoti Foundation, Nepal Belgium youth club in traditionele klederdracht.
We wensen club De Zes Rozen alvast proficiat met deze zeer geslaagde avond.
Kati.D.

top

UN International Day for the Elimination of Violence against Women
25 November


From 25 November through 10 December 2016, Human Rights Day,
the 16 Days of Activism against Gender-Based Violence aim to raise public awareness and mobilizing people everywhere to bring about change.
This year, the UN Secretary-General's  UNiTE to End Violence against Women campaign invites you to “Orange the world ”, using the colour designated by the UNiTE campaign to symbolize a brighter future without violence.
Organize events to orange streets, schools and landmarks!
Read the UN Toolkit.

top


Statutaire Vergadering op 1 december 2016 - 19u30

Spreker: Aurély Luzolele
Junior Project Manager voor ‘Close the Gap'
ICT Development: een terugblik op Ghana 2016

Aurély Luzolele, Project manager bij Close The Gap, heeft ons een boeiende uitleg gegeven zowel over deze organisatie als over haar project.
Close The Gap is een internationale ngo opgericht in 2003 met als doel de digitale kloof te dichten tussen de westerse wereld en de ontwikkelingslanden. Ze halen kwaliteitsvol IT-materiaal op bij ondernemingen en overheden in Europa ; dit materiaal wordt ge-updated om het dan tegen een zeer lage prijs te bezorgen aan vooraf goedgekeurde projecten in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. (deze projecten zijn in de eerste plaats sociale en/of onderwijsprojecten zonder commercieel oogmerk.)Er wordt ook een opleiding gegeven aan lokale partners ivm installatie, onderhoud van de pc’s en informaticalessen.
Sinds 2009 is Worldloop opgericht om de pc’s die in de ontwikkelingslanden aan het einde van hun 2° leven gekomen zijn op een gezonde en duurzame manier te recycleren.
Aurély is in oktober naar Ghana getrokken om daar met een nieuw project in zee te gaan : The Achievers Ghana. Deze organisatie heeft 1 missie : educatie voor meisjes uit de sloppenwijken die vaak op zeer jonge leeftijd uitgehuwelijkt worden en dan niet meer naar school kunnen gaan. Voor het ogenblik zijn er zo’n 350 meisjes aangesloten die men met opleidingen en oa met het aanleren van pc gebruik zelfredzamer en zelfstandiger leert worden.
De club heeft €500 gestort voor dit project.
Molly

top


Kerstmarkt te Antwerpen

zaterdag 10/12/2016 van 17u tot 23 u
dinsdag 13/12/2016 van 12 u tot 21 u


chalet nr 46 aan de Buildrager (Suikerrui)

We verkopen:

  • Mutsjes sleutelhangers
  • Kerstkaartjes
  • Vaasjes
  • Kerstbloemstukjes
  • Kerststronk
  • Kerstpotje
  • Tafelstukje

De opbrengst van de verkoop is bestemd voor het EVA centrum te Ekeren, een van de organisaties van de koepel van Vlaanderen Vluchtelingen werk.
De opbrengst zal besteed worden aan leer- en studiemateriaal. (educatie)

SI club Antwerpen
De week voor de start van de Kerstmarkt kwamen enthousiaste soropleden samen om kerststukjes te maken onder leiding van Christine Van Meir en Myriam Vandamme . Er werd hard gewerkt en …het resultaat mocht er zijn.
Op zaterdag 10 december was het dan zo ver. Toen we de sleutel van de Kerststal mochten ontvangen, was het al een drukte van jewelste op de Kerstmarkt. Onder politiebegeleiding arriveerde de camionnette met al het materiaal aan de Kerststal. Vlug alles uitladen was dan ook de boodschap. Gelukkig waren er genoeg helpende handen en de lege Kerststal werd al vlug omgetoverd tot een gezellige stand waar het logo van de Soroptimisten duidelijk de aandacht trok. Anita had gezorgd voor een goede planning, zodat op elk moment genoeg enthousiaste leden de Kerststal bemanden. Alle Kerststukjes zijn verkocht en de mutsjes vielen duidelijk ook in de smaak.
Ook leden van andere Soroptimistenclubs brachten ons een bezoekje.
Een ding weten we wel zeker. De sfeer onder de leden zat er in ; het was leuk samen iets te ondernemen en er wordt al gedacht aan volgend jaar.
De opbrengst van de verkoop gaat naar het EVA centrum te Ekeren, een van de organisaties van de koepel van Vlaanderen Vluchtelingen werk en zal besteed worden aan leer- en studiemateriaal.
Hierbij enkele sfeerbeelden van onze stand op de Kerstmarkt .

 

top


Nieuwjaarsdiner op 5 januari 2017 - 19u30

Info & Inschrijving

top


Statutaire Vergadering op 2 februari 2017 - 19u30

Spreker: Anne Debeil
Klimaatveranderingen: Mythes en Realiteiten

Op de statutaire vergadering van 2 februari 2017 heeft Anne Debeil, Raadgevend Ingenieur Veiligheid en Milieu en lid van SIB club Beersel, gesproken over ”Klimaatveranderingen : Mythes en realiteiten”.

Vooreerst wees zij op het fenomeen dat tijdens het bestaan van de aarde periodes zijn voorgekomen van opwarming ('Medieval Warm Period' van 1000 tot 1300 AD ) en van afkoeling ('Little Ice Age' van 1400 tot 1900 AD). Nadien is de atmosfeer opgewarmd, is het zeeniveau verhoogd en is de dikte van de ijslagen verminderd.

In 1988 is het IPCC : het 'Intergovernmental Panel on Climate Change' opgericht. Deze organisatie van de Verenigde Naties legt zich toe om de oorzaken en de gevolgen van de klimaatverandering te evalueren. Het IPCC doet zelf geen onderzoek en bij het maken van een vierjaarlijks rapport wordt er gesteund op verslagen opgemaakt door o.a. universiteiten, ondernemingen en milieuorganisaties uit de hele wereld. Deze rapporten zijn belangrijk en kunnen een invloed hebben op het beleid van een regering.

Anne heeft de samenvatting gegeven van de vijf rapporten van IPCC die tussen 1990 en 2014 zijn gepubliceerd.
Het enig besluit dat is weerhouden door de jaren heen  is dat het klimaat in het verleden veranderingen heeft gekend en dat dit ook in de toekomst zo zal zijn. Grondiger wetenschappelijk onderzoek heeft als gevolg gehad dat voordien ingenomen stellingen afgezwakt of tegen gesproken zijn geworden. Vele onzekerheden zijn overgebleven in verband met de oorzaak van de klimaatverandering. Een aantal bekende wetenschappers zijn afgelopen 25 jaar uit het IPCC panel gestapt omdat ze vonden dat belangrijke bevindingen werden verzwegen om politieke redenen, dat onzekerheden onvoldoende werden benadrukt en dat er werd achtergelopen op de realiteit.

Met grafieken en bedenkingen heeft de spreekster aangetoond hoe ingewikkeld het probleem is rond klimaatverandering in het verleden en in de toekomst. Wij moeten ons vooral hoeden voor de ongenuanceerde uitspraken die verschijnen in de pers en de sociale media over het onderwerp en die vaak steunen op eerdere besluiten die nadien zijn weerlegd.
Een zeer interessante avond met een begeesterende spreekster met een onderwerp dat ons allen aanbelangt en tot nadenken stemt.
Verslaggever: Liliane

top

SI Club Antwerpen heeft het genoegen U uit te nodigen op haar
Open deur vergadering op 2 maart 2017
Gastspreker: Alain Remue
hoofd van de Cel Vermiste Personen
Een blik achter de schermen van de Cel Vermiste Personen

Meer informatie en inschrijving

De vergadering van 2 maart met gastspreker Alain Remue liep niet bepaald zoals gepland. Anita had nog contact met hem gehad in de vroege vooravond waarin hij zich verontschuldigde dat hij wat later zou komen omdat het druk was maar voor de rest was er geen probleem.
Om 20u15 kregen we dan telefoon dat er in Wallonië een zeer onrustwekkende verdwijning was van een labiele vader en zijn zoontje. Er kon helaas ook niemand anders in de plaats van Alain Remue komen, want iedereen van zijn team was opgeroepen.

Gelukkig was de echtgenoot van Chris Harding, de heer Guy Bultinck, aanwezig en hij was bereid een voordracht te geven over “Bananen” Gelukkig had hij zijn laptop bij met de power point.
Hij vertelde hoe de bananenplantages in 1899 zijn ontstaan, naast de spoorlijnen (als voedsel voor de arbeiders die die spoorlijnen aanlegden). Hoe de “United fruit company” groot is geworden en haar invloed zowel op Amerika als zeker op landen zoals Guatemala en Honduras, waar presidenten werden afgezet indien ze tegen de Company waren.
Welke boten er in de loop der jaren gebruikt werden voor het transport. (Boten waar de lucht 8x per uur ververst werd in het ruim).
Het was een heel interessante uiteenzetting en ondanks de onvoorziene omstandigheden een boeiende avond.
Als dank zal er door de club €500 gestort worden op de vzw “Het kledingwerk” waarvoor de heer Bultynck deze lezing gewoonlijk geeft.
De club mocht die avond Claire Hublet verwelkomen, onze nationale voorzitter en verschillende leden van o. a. club Antwerpen Anthos, Antwerpen De Zes Rozen, Het Land van Waas en Bruxelles-Doyen.

top

Benefietconcert t.v.v. ZING ZANG ZONG Vzw
Zaterdag 25 maart 2017
door het muziekensemble “ DIALOGUE”
Veronica JORIS blokfluit / Joost GILS hobo
Piet VAN STEENBERGEN gamba en theorbe
Luc VANVAERENBERGH klavecimbel

in dialoog met het kinderkoor “ZING ZANG ZONG” en de instrumentleerlingen van “TAMTAM”

Muziek van C.P.E. Bach, G.Ph. Telemann, M. Marais,…

Lessius Kapel
Korte Nieuwstraat 33 te 2000 Antwerpen.
Aanvang concert : 19.00u gevolgd door een glaasje u aangeboden door Club Antwerpen.

U kan 25,00 EUR per persoon storten op het rek. nr. van Club Antwerpen,
met vermelding van uw naam, aantal en “concert 25.3.2017”
IBAN BE 14 4024 5479 3183 BIC/SWIFT : KREDBEBB
kaarten zullen klaarliggen aan de ingang vanaf 18.30u.

Meer info: Flyer Benefietconcert voor ZingZangZong.pdf

top


Statutaire Vergadering op 6 april 2017

Spreker: Carine Hanssens
SIB-Vertegenwoordigster bij de Vrouwenraad

top

Statutaire Vergadering op 4 mei 2017 - 19u30

Algemene Vergadering + Verkiezingen

Verkiezingen bestuur 2017 - 2019
Viering jubilarissen

topMAAK KINDEREN ZOO GELUKKIG

6 mei 2017

top


Statutaire Vergadering op 1 juni 2017 - 19u30


Natalie Van Lijsebettens : Collectif d’Anvers

HANDMADE SUSTAINABLE EXCLUSIVE
FOOTWEAR & ARTEFACTS

Collectif d'Anvers

topPrijs actiefonds SIB voor samenwerking Clubs
SI Antwerpen / SI Antwerpen de Zes Rozen / SI Antwerpen Anthos / SI Lier
PFR SIE-08907
10 juni 2017

Het nationaal bestuur van Soroptimist International België heeft uw clubs de prijs toegekend van het "actiefonds SIB" ter waarde van 1250 EURO.
De samenwerking van verschillende clubs voor de filmavond en het project Family Justice Center zijn objectieven die volledig overeenkomen met de doelstellingen van onze organisatie Soroptimist International.
Zie PFR SIE-08907.
Deze prijs zal uitgereikt worden tijdens de algemene vergadering van 10 juni 2017.

top

Statutaire Vergadering op 7 september 2017

Gastspreker: Alain Remue
hoofd van de Cel Vermiste Personen
Een blik achter de schermen van de Cel Vermiste Personen

topVZW Soroptimist International Club Antwerpen, Louislei 58, 2930 Brasschaat
ondernemingsnummer 0640.806.348
About Soroptimist | Site Map | Protection of intellectual rights / Responsibility / Privacy Policy |