Logo Soroptimist International Antwerpen


Internationale Vergaderingen


Verslag Internat. Vergaderingen

Pagina - Vergaderingen

Statutaire Vergaderingen in 2014 - 2015

De statutaire vergaderingen gaan door op de eerste donderdag van de maand om 19u30 in de Jachthoorn te Kontich.

Data Statutaire Vergaderingen en Acties voor 2014 - 2015

2 october 2014 - Statutaire vergadering
6 november 2014 - Drieluik Antwerpse clubs
22 november 2014 - Herfstquiz - 5e editie
4 december 2014 - Statutaire vergadering
8 januari 2015 - Statutaire vergadering
5 februari 2015 - Statutaire vergadering
5 maart 2015 - Open deur vergadering
2 april 2015 - Statutaire vergadering
25 - 26 april 2015 - 85 jaar SI Antwerpen
7 mei 2015 - Statutaire vergadering
4 juni 2015 - Statutaire vergadering
28 augustus 2015 - Bezoek Glasgow
3 september 2015 - Statutaire vergadering
1 october 2015 - Machtsoverdracht
18 november 2015 - Drieluiksvergadering


Statutaire Vergadering op 2 october 2014 - 19u30

Jaarverslagen van secretaris, penningmeester, programma-directeur

en

Aan de slag met "UN Resolutie 1325" als voorbereiding op de

10th European Meeting and Friendship Days te Brugge
10 - 12 oktober 2014

Spreker: Bea Rabe

Na het diner gaf Bea Rabe een boeiende voordracht over “Vrouwenkracht is Vredesmacht. Aan de slag met Resolutie 1325”.
Bea Rabe lichtte op een bijzonder gedreven manier het belang van Resolutie 1325 over vrouwen, vrede en veiligheid toe. De goedkeuring van Resolutie 1325 op 31 oktober 2000 door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN), wordt gezien als een historisch moment in de geschiedenis van de VN.
Met Resolutie 1325 erkent de Veiligheidsraad immers voor het eerst in zijn geschiedenis dat vrouwen een actieve rol dienen te spelen in de preventie, beheersing en oplossing van gewapende conflicten.
De Veiligheidsraad roept de lidstaten op om vrouwen volop te betrekken bij conflictoplossing, vredeshandhaving en vredesopbouw. Daarnaast erkent Resolutie 1325 dat geweld tegen vrouwen en meisjes (zoals verkrachting) bewust als oorlogswapen wordt ingezet. Geweld tegen vrouwen en meisjes moet dan ook als oorlogsmisdaad worden bestraft.
Naar aanleiding van de goedkeuring van Resolutie 1325 werd in België in 2008 het (eerste) Nationaal Actieplan (NAP) voor de implementatie van deze Resolutie opgesteld. Op initiatief van de Belgische Vrouwenraad werd één jaar later het Platform NAP 1325 opgericht om het NAP op te volgen en eventueel bij te sturen waar nodig.

Met de campagne ‘Vrouwenkracht is Vredesmacht’ ijvert het Platform NAP 1325, zo benadrukte Bea Rabe in haar uiteenzetting, voor de toepassing en uitvoering van Resolutie 1325, en dit zowel in België als in het buitenland. Daarbij wordt de rol van vrouwen als actoren voor vrede, eerder dan als slachtoffers van gewapende conflicten, onderstreept.
In het kader van deze campagne reikt het Platform jaarlijks de eretitels ‘vredesvrouwen’ uit. Het Platform wil daarmee vrouwen in België die zich inzetten voor vrede, verzoening en vrouwenrechten, eren.
Ter ondersteuning van de campagne riep Bea Rabe ten slotte alle Soroptimisten op om tussen 31 oktober en 11 november een witte klaproos te dragen. Geen rode maar een wiite klaproos. Wit als kleur van de vrede en van de vredeskracht van vrouwen.


De klaproos als symbool voor de kwetsbaarheid van vrouwen in gewapende conflicten, kwetsbaar voor (seksueel) geweld, maar ook en vooral als symbool van de (vredes)kracht van vrouwen.
Ann Pauwels

top


Antwerpse Drieluik - 6 november 2014 - 19u30
SI Club Antwerpen / SI Club Antwerpen de Zes Rozen / SI Antwerpen Anthos

Organisatie: SI Antwerpen
Spreker: Dr. Frank Goes
"The eye in history - the Artist and the Eye"

Dr. Frank Goes is een pionier wat betreft de oogchirurgie. In 1984 stichtte hij het eerste particuliere poliklinisch chirurgisch centrum in de Benelux, waar hij nieuwe technieken voor staar en laser chirurgie ontwikkelde. Hij heeft ook diverse boeken, medische artikelen en hoofdstukken voor boeken geschreven, films geproduceerd en wereldwijd congressen georganiseerd. Dr. Goes begon zijn eerste kliniek in de Jan Van Rijswijcklei en is dan verhuist naar linkeroever waar hij een moderne oogkliniek heeft uitgebouwd, nu opgevolgd door zijn zoon Dr. Goes Jr.
Uit de passie van zijn beroep en voor de kunst, is hij de werken van kunstschilders gaan bekijken en meer bepaald wat betreft de eventuele invloed van oogletsels in de kunst.
Door het tonen van een prachtige powerpoint presentatie en het gegeven dat Dr. Goes een geboren spreker is, hebben we allen kunnen genieten van een reis doorheen de geschiedenis en de werken van kunstschilders.
De reportage vatte aan met de heilige Lucia, die zich de ogen uitstak omdat ze niet wilde trouwen met de haar toegewezen man.
Als eerste kwam Vincent Van Gogh, waarvan men dacht dat hij glaucoom had, wegens de vele bollen in zijn werken, of een afwijking die maakte dat hij alles geel zag. Wat echter niet het geval was.
Het werk van Pieter Bruegel : “als ge een blinde geleider volgt komt ge onvermijdelijk verkeerd terecht”.
Bij de schilderijen van Rembrandt verdwijnen meer en meer de kleuren en vervaagt zijn zelfportret bij het ouder worden doordat hij slechter begon te zien.
Monet had cataract en zag de kleurenverschillen niet meer zo goed.
De spreker ging verder met Amedeo Modigliani, Regulus, Titian, Edgard Degas en nog vele anderen.
Nooit meer zullen we een schilderij nog hetzelfde bekijken na het aanhoren en zien van de presentatie. Het was die avond genieten van de schitterende kennis van de kunst en ….van het oog door Dr. Goes.

Merel (rechtsonderaan) haar boek

“Life is an ART, ART is MY LIFE,
Born to be Wild, Born to be Beautiful”

werd geschonken aan de gastspreker Dr. Goes.

Christel Verswyvelen

top

SI Antwerpen organiseert haar vijfde HERFSTQUIZ
op Zaterdag 22 november 2014 - 19u30 (deuren 19u00)

In Zaal MEYER (Centrum Oosterveld)
Groenenborgerlaan 216
2610 Wilrijk

Inschrijving

De opbrengst van de quiz gaat volledig naar HUIS 16 vzw
Deze vereniging geeft kostenloos studiebegeleiding aan kinderen uit kansarme gezinnen waardoor hun kansen voor het behalen van een diploma toenemen.

top

Statutaire Vergadering op 4 december 2014 - 19u30

Spreker: Mevr. Els Flour
Archief- en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis /
Centre d'Archives et de Recherches en Histoire des Femmes
AVG - Carhif

top

Statutaire Vergadering op 8 januari 2015 - 19u30

Thema: Nieuwjaarsvergadering

top

Statutaire Vergadering op 5 februari 2015 - 19u30

Spreker: Dr. Martine Docx
Kinderarts in Paola Kinderziekenhuis: eetstoornissen bij kinderen.
Thema: nog te bepalen

top

Open deur Vergadering op 5 maart 2015 - 19u30

Spreker: Mevr. Miet Smet
Thema: De vrouw in de politiek in België en Europa

Tijdens de open deur kwam Mevr. Miet Smet spreken over “De vrouw in de politiek in België en Europa”. Mevr. Smet begon haar presentatie met een kort overzicht van haar politieke loopbaan en schetste de situatie van de vrouw in de jaren ’50 , ’60 en ‘70. In de jaren ‘70 en ‘80 was ze één van de weinige vrouwen in de hoge politieke kringen en ze richtte binnen haar partij de werkgroep “Vrouw en beweging”. Ze heeft vooral haar stempel gedrukt rond het beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen, geweld op vrouwen, de loonkloof tussen mannen en vrouwen en de vertegenwoording van vrouwen in adviesraden en op verkiezingslijsten. 3 Ze is nog steeds zeer actief ook als Internationaal Voorzitster van AWEPA, een organisatie die opleiding geeft aan Afrikaanse parlementariërs. Vooral de situatie van de vrouwen en meisjes in Oost Congo ligt haar nauw aan het hart. Mevr. Smet is de politica die tot nu toe de meeste politieke mandaten heeft uitgeoefend in België. In naam van onze club heb ik haar nog een vriendelijke mail opgestuurd om haar te bedanken voor deze prachtige en zeer leerrijke uiteenzetting. Eliane Teirlinck Mail aan Miet Smet Geachte Mevrouw Smet, Wij houden eraan u mede te delen dat wij heel veel positieve reacties hebben gekregen van zowel de leden van onze club als leden van de andere clubs betreffende uw presentatie “ De vrouw in de politiek in België en Europa” . Wij zijn u allemaal dankbaar voor alles wat u gedaan hebt voor de emancipatie van de vrouw en voor de gelijke kansen van mannen en vrouwen. Ook de situatie van vrouwen en meisjes in Afrika en Oost Congo is zorgwekkend en als Soroptimist zijn we maar al te bewust dat hier nog heel veel moet gedaan worden. Hartelijk dank voor uw prachtige en leerrijke presentatie. Met vriendelijke groeten Eliane Teirlinck – PR Extern - Intern. Club Soroptimist Antwerpen. B. Lunches: Zuiderterras Vorige lunch had plaats in het Zuiderterras op dinsdag 17 maart 2015. C. Bestuursvergadering: 10 maart 2015 Aanwezigen: Rita De Groot - Linda De Man – Miriam Peene - Liliane Schoepen - Anita Smet – Eliane Teirlinck – Hilde Uwaerts - Mireille Van Den Bossche - Molly Van der Straten Verontschuldigd: Jo

top

Statutaire Vergadering op 2 april 2015 - 19u30

Normaal gezien ging Mevr. Anna Heylen (maison Anna Heylen)
een voordracht geven in verband met haar project in Afrika.

Wegens ziekte was Mevr. Anna Heylen niet aanwezig, maar Gerd Campaert heeft dit bijzonder goed opgevangen door op zeer korte tijd een schitterende presentatie samen te stellen.

Daarna mochten we luisteren naar de maidenspeech van Katrien Van Outryve, die een persoonlijke aanpak had en waarbij we Katrien beter leerden kennen rond een aantal kernthema’s:
Gent, Toscanië, kinderverpleegkundige, lactatiekundige,...

top

Statutaire Vergadering op 7 mei 2015 - 19u30

Algemene Vergadering + Verkiezingen

Verkiezingen bestuur 2015 – 2017
Viering jubilarissen
Maidenspeech: Christine Van Meir

top

Statutaire Vergadering op 4 juni 2015 - 19u30

Statutaire vergadering
Spreekster: Mevr. Kati Verstrepen (1ste vrouw als) stafhouder van de balie te Antwerpen
Thema: “Zijn er teveel?”

top

Bezoek Viering Ann Garvie te Glasgow op 28 augustus 2015

Hilde Uwaerts en Bea Rabe van SI club Antwerpen waren aanwezig te Glasgow op de afscheidsviering van het mandaat van Ann Garvie als SI Internationaal Voorzitster 2013 – 2015.

Hieronder de mooie brief van Ann Garvie die we met jullie allen willen delen.

Subject: Thank You SI Antwerpen

Dear Madame President Christel and Dear Bea and Hilde

I could not believe my eyes when I turned round in the Millennium Hotel, in Glasgow and saw you Bea and Hilde, with my immediate past Club President Fiona, I really had to pinch myself and then I realized.
It was an outstanding surprise for me that two members of our Club friendship link would travel so far to Glasgow to attend a celebration tea party, I thank you both most sincerely for doing so.
Your presence put the icing on the cake for me, I had such a wonderful experience when I attended your Club's charter week end thank you for the photograph album, which I shall cherish. Also I did so enjoy meeting members of your Club previously at the outstanding federation of Europe's Friendship weekend in Bruges when I meet several members including you very own Madame President Christel.
I also thank you for the most wonderful book Great Women's Lives and the inscription, this too I shall cherish, the words brought tears to my eyes and a lump in my throat, I do hope that I did execute the role of leadership of Soroptimist International as described, I have been privileged and honored, it was an experience of a live time.
I thank each and every one of the members of Soroptimist International of Antwerpen for their sincerity of friendship, for their outstanding contribution to their local, national and international communities but most of all for their commitment to the aims and ideals of Soroptimist International, I hope that you all cherish your membership as I do. Please convey my sincere thanks and appreciation to a wonderful Club.
Warmly and every good wish
Ann Ann Garvie
Soroptimist International Immediate Past President 2013-2015

top

Statutaire Vergadering op 3 september 2015 - 19u30

Statutaire vergadering
Spreekster: Mevr. Rike Hillebrecht, voorzitster van “de Ark”

Mevr. Rike Hillebrecht, vergezeld door Elke, over de belevenis van het samenleven van mensen met & zonder verstandelijke beperking – of ieder met zijn eigen beperking.
Onze club heeft 500 Euro geschonken aan “De Ark”.

Maidenspeech: Marleen Vanderwee

top

Statutaire Vergadering op 1 october 2015 - 19u30

Machtsoverdracht

Thema: bestuurswissel
Jaarverslagen van secretaris, penningmeester, programma-directeurBestuurswissel
+ installatie vzw Soroptimist International Club Antwerpen

topVZW Soroptimist International Club Antwerpen, Louislei 58, 2930 Brasschaat
ondernemingsnummer 0640.806.348
About Soroptimist | Site Map | Protection of intellectual rights / Responsibility / Privacy Policy |