Logo Soroptimist International Antwerpen


Internationale Vergaderingen


Verslag Internat. Vergaderingen

Pagina - Project Waterput voor Bakanja - Lubumbashi

Het belangrijkste project voor de jaren 2007-2009 is de financiering van een waterput voor het Bakanja Centrum te Lubumbashi


Een waterput voor het Bakanja Centrum
te Lubumbashi

De "Oeuvres Maman Marguerite" hebben verschillende centra in Lubumbashi waar straatkinderen worden opgevangen die door verschillende oorzaken in zo’n situatie zijn beland.

Werkeloosheid, tovenarij, echtscheidingen, plunderingen, oorlogen, families die op de vlucht zijn voor de oorlog, tribale conflicten, . . . hebben heel wat zware problemen geschapen. Deze situaties wegen vooral zwaar op de kinderen en de jongeren die nog onbekwaam zijn zich te verdedigen tegen deze wanorde en die daardoor de verkeerde weg opgaan.

Oeuvres Maman Marguerite

In het stadscentrum van Lubumbashi beschikt "OMM" over een vluchthuis, Bakanja Ville, waar alle straatkinderen welkom zijn. Bankaja Ville biedt de kinderen een veilige en beschutte slaapplaats. In het huis is een grote ruimte voorzien als slaapzaal. Bedden en matrassen zijn er echteer niet, elkeen brengt zijn kartonnetje mee om op te slapen.
Verder is er wasgelegenheid, kookgelegenheid en een veilige bewaarplaats voor de schaarse bezitingen van de kinderen.

Bakanja Ville slaapplaatsBakanja Ville slaapplaatsBakanja Ville slaapplaats

De grootste groep en ook de moeilijkste groep om een integratie met succes te bewerkstelligen zijn de kinderen die door de eigen familie beschuldigd worden van tovenarij. De voedingsbodem daarvoor is de economische situatie maar de sekten spelen daar gretig op in. Het is voldoende dat een kind wat kleiner is, dat hij/zij fysisch wat achter staat, dat hij/zij hyperkinetisch is of dat zijn/haar naam genoemd wordt op het moment van een belangrijke gebeurtenis, om het kind of de kinderen aan te duiden als tovenaar. Het kind wordt als schuldige aangewezen voor allerlei onheil dat de familie treft.
Deze kinderen zijn uiterst moeilijk te integreren, de familie stoot ze gewoon af.

Het Bakanja Centrum - Lubumbashi, zone Kampemba, op 7 km. van het stadscentrum.

Ontstaan : Toen het probleem van de straatkinderen in Lubumbashi alsmaar uitbreidde en de bestaande salesiaanse werken niet over een aangepaste infrastructuur beschikte, werd besloten een nieuw centrum op te richten om het probleem van de straatkinderen ter dege te kunnen aanpakken. Op 24 april 1994 werd het centrum plechtig ingewijd. Aanvankelijk konden de straatkinderen er dagelijks gedurende de dag terecht voor een maaltijd, een wasbeurt, scholarisatie en ontspanning. Na de opening van Bakanja Ville in het stadscentrum, herschoven de activiteiten naar doorgangscentrum, zondagopvang en scholing.
Het centrum wil de kinderen helpen met hun sociale reïntegratie.

Bakanja Centrum

Omschrijving : Centrum met grootschalige infrastructuur ter ondersteuning van de activiteiten voor straatkinderen, hun integratie en oriëntatie naar andere werken van "OMM".

Het centrum herbergt :

Doelstellingen : Enkele cijfers : Contact : Eric Meert, sdb
Provincialaat DB Lubumbashi Congo
p/a Wespelaarsebaan, 250
3190 Boortmeerbeek
België
omm_afc@yahoo.fr      bspafc@gmail.com

top

Project Waterput voor Bakanja Centrum

Gezien de precaire situatie waar in deze jongeren leven is hygiëne belangrijk, dus krijgen de kinderen in het centrum, tweemaal per week een stuk zeep om zichzelf en om hun kleren te wassen. Dit vraagt om een serieuze voorraad water. Er werd een paar jaar geleden een watertoren van 3000 l gebouwd en een put gegraven op 16 meter diepte. Maar deze put kan niet voldoende water leveren. Er werd een nieuwe leiding aangelegd van 800 m die water pompt uit een rivier, maar deze is zo vervuild op dit moment dat het te gevaarlijk is om dit water te gebruiken voor de kinderen.
Dagelijks worden 350 warme maaltijden klaargemaakt voor de kinderen die school lopen en ook daarvoor is er heel wat drinkwater nodig.

Daarom zou het Bakanja centrum een put willen boren tot 50 m diep om zeker te zijn voldoende water in voorraad te hebben, én voor de douches én voor de keuken . . . .
Dit kost natuurlijk héél, héél veel geld. De kostenraming bedraagt ongeveer 8000,00 EURO. Soroptimist International club Antwerpen gaat er voor.

De werkzaamheden zijn gestart op 5 mei 2008 . . . .

Bakanja-start werkenBakanja start werken
Bakanja de werkliedenBakanja spoeling put
Bakanja Centrum klaar voor de startBakanja Centrum montage boorkop
Bakanja Centrum montage boorkopBakanja Centrum montage boorkop
Bakanja Centrum plaatsen van de buizenBakanja Centrum spoeling put
Bakanja Centrum detail boorputBakanja Centrum detail spoeling put

De put moet nu ongeveer een maand rusten omdat door de hoge druk waarmee de put werd geboord, er heel wat zand van de wanden losgekomen is. Dat zand moet eerst bezinken anders komt dit in de dompelpomp terecht met vroegtijdige slijtage van de pomp als gevolg.

Op 5 juni 2008 is men begonnen de leiding naar de opslagtank aan te leggen; daarna wordt de pomp in de put neergelaten.

top

10 november 2008 . . . er is water!

Installatie en bescherming rond pompWaterleiding vanaf pomp
Waterleiding naar douchesWaterbuis naar reservoir
WaterreservoirWaterbekkens
DouchesIn gebruik

top

SI/E Congres - Amsterdam 9-12 juli 2009 - Soroptimists go for water
SI Antwerpen stuurt haar poster in over haar water-project in Lubumbashi

SI Antwerpen - Water project in Lubumbashi

topVZW Soroptimist International Club Antwerpen, Groeningelei 120, 2550 Kontich
ondernemingsnummer 0640.806.348
About Soroptimist | Site Map | Protection of intellectual rights / Responsibility / Privacy Policy |