Logo 75 jaar SI Antwerpen

Soroptimist International Antwerpen

Als serviceclub willen we voor de viering van ons 75-jarig bestaan een bijzondere inspanning leveren om effectieve steun te verlenen aan diverse organisaties in de regio Antwerpen en in het buitenland die het lot van minder bedeelden in de maatschappij helpen verzachten.

      HOME        Armoedebestrijding in Antwerpen en Afghanistan is het thema van onze campagne.

Instelling Kontiki van het St. Jozefinstituut
In de instelling Kontiki van het St.Jozefinstituut verblijven een 40 tal kinderen waarvoor dringend aangepast didactisch materiaal nodig is voor de speel Ė en snoezelruimte om de aandacht van de kinderen te stimuleren.

Kinderen met ernstige voedingsproblemen
Het Koningin Paola ziekenhuis behandelt kinderen met ernstige voedingsproblemen. FinanciŽle ondersteuning is zeer welkom om kinderen uit kansarme gezinnen therapeutische voeding te verstrekken.

Opvoedingsondersteuning voor autistische kinderen
VZW Het Raster in Wilrijk biedt opvoedingsondersteuning aan gezinnen met een autistisch kind. Door middel van video hometraining kunnen circa 260 gezinnen in thuisbegeleiding ondersteund worden.

Aromatherapie voor palliatieve patiŽnten
In het Algemeen Ziekenhuis Middelheim wordt in de palliatieve eenheid door aromatherapie het comfort van de patiŽnten verbeterd. Dit kleinschalig project verzacht het lijden van terminale patiŽnten hetgeen ook door de familieleden bijzonder gewaardeerd wordt.

Bevordering Sociale Integratie
VZW Diesterwegsí Hulpkas verstrekt toelagen aan behoeftige leerlingen uit het Antwerps stedelijk onderwijs om sociale uitsluiting tegen te gaan. Aan deze kinderen wordt onder meer de kans geboden om deel te nemen aan schoolactiviteiten zoals bos- en zeeklassen.

Materieel voor Opvangtehuis voor Vluchtelingen
Young Woman Christian Association richt een opvangtehuis in voor vluchtelingen waar naailessen en taalonderricht verstrekt worden. Sorop Antwerpen wil een bijdrage leveren in de kosten van verbouwing en afwerking van dit pand en de aanschaf van materieel.

Hulp voor kansarmen, generatiearmen en vluchtelingen
VZW Zenith is een lokaal onthaalcentrum voor kansarmen, generatiearmen en vluchtelingen. Niet alleen geldelijke steun maar ook kledij, voedselpakketten en speelgoed zijn welkom.


Onderwijs voor ex-kindsoldaten
VZW Sponsoring Oeganda heeft een programma opgezet om zeer jonge kinderen (ex-soldaten) onderwijs te verschaffen en te herintegreren.


Een Vrouwenhuis in Istalif, Afghanistan
In het dorp Istalif in Afghanistan werd recent een Vrouwenhuis gebouwd om de situatie van de vrouw te verbeteren. Een sociaal centrum met medische gezondheidszorg en een vormingscentrum voor alfabetisering, het aanleren van ambachten en administratieve opleiding worden daar ingericht.


Disclaimer: The Soroptimist name and emblem are registered trademarks. All materials posted on this page are subject to copyrights owned by Soroptimist International of Antwerpen and/or other individuals or entities.
Copyright 2004 Soroptimist International of Antwerpen 11/01/2004