Logo Soroptimist International Antwerpen


Internationale Vergaderingen


Verslag Internat. Vergaderingen

Pagina - Vergaderingen

Statutaire Vergaderingen in 2017 - 2018

De statutaire vergaderingen gaan door op de eerste donderdag van de maand om 19u30 in de Jachthoorn te Kontich.

Data Statutaire Vergaderingen en Acties voor 2017 - 2018

5 oktober 2017 - Statutaire vergadering
9 november 2017 - Drieluik Antwerpse clubs
25 november 2017 - QUIZ te Kapellen op 25 november 2017
7 december 2017 - Statutaire vergadering
18 januari 2018- Nieuwjaarsfeest
1 februari 2018 - Statutaire vergadering
1 maart 2018 - Open deur vergadering
5 april 2018 - Statutaire vergadering
3 mei 2018 - Algemene vergadering
7 juni 2018 - Statutaire vergadering

Statutaire Vergadering op 5 october 2017

Jaarverslagen van secretaris, penningmeester, programma-directeur

top


Drieluik Antwerpse Clubs
op 9 november 2017

Gastspreker: Johan Boulard
Radicaliseringsexpert bij Fedasil
'Islam en islamisme, een inleiding'

topop 25 november 2017

SI club Antwerpen organiseert dit jaar opnieuw een herfstquiz op 25 november 2017
in zaal ' Den Haasdam' in Kapellen.
Hoogboomsesteenweg 215, 2950 Kapellen
Ruime parking achteraan en aan de kerk er tegenover

De opbrengst van de quiz gaat volledig naar een sociaal project van SIB club Antwerpen:
Wij helpen mee aan: ‘Showing off T(h)ree
Dit is een samenwerkingsproject tussen de Ziekenhuisschool van Antwerpen met het M HKA en enkele Antwerpse kunstenaars dat kunst, muziek en creatief bezig zijn naar de kinderen brengt.

Inschrijven:
Stel een groep van maximum 6 personen samen en bedenk een leuke naam voor je quizploeg.
De ploegverantwoordelijke schrijft jullie vóór 13 november 2017 in via de email: mireille.vdb@skynet.be met de vermelding van de ploegnaam en de lijst van de deelnemers.
Bij ontvangst van 36 € op rekeningnummer BE14 4024 5479 3183 van vzw Soroptimist International club Antwerpen met vermelding van de ploegnaam is de inschrijving definitief en kan de betaling niet worden teruggevorderd.

Een hapje en een drankje zijn te verkrijgen.

top


Statutaire Vergadering op 7 december 2017

Soroptimist 'Out of the box'

top

.

Statutaire Vergadering op 18 januari 2018

Nieuwjaarsfeest met

Ivo Pauwels en Karine Huts

over hun boek "Wat mijn kleinzoon weten moet"


De voordracht van Karine Huts en Ivo Pauwels ter gelegenheid van ons Nieuwjaarsdiner op 18 januari 2018 was een absoluut succes. Een grote opkomst genoot van het uitgebreide en zeer l ekkere buffet dat al zeker voor herhaling vatbaar is. Karine Van Den Heuvel, lid van onze Soropclub Antwerpen sedert 1990 moeten we wegens haar zeer drukke bezigheden maar al te vaak missen, maar dit heeft ze nu ruimschoots goedgemaakt. Karine schreef samen met haar co-auteur Ivo Pauwels , gerenommeerd schrijver van meer dan 70 boeken en gekend van TV en radio, een zeer lijvig werk over het leven van haar nonkel Georges Kluger in de oorlogsjaren 1939 - 1945. De familieband komt via de moeder van Karine, Yvonne Lenie die de zus is van José Lenie, de echtgenote van Georges Kluger.
Aanleiding waren documenten en dagboeken die de familie na het overlijden van Georges Kluger vonden met een briefje ‘pour David, wat mijn kleinzoon weten moet' Georges Kluger was een 14 jarige joodse jongen, afkomstig uit Wenen, die na de Kristalnacht door zijn ouders op de Rode Kruistrein richting Antwerpen wordt gezet. De ouders zouden snel nareizen maar zullen er nooit geraken en Georges is alleen op de wereld.
Na jaren opzoekingen schrijven Karine en Ivo een geromantiseerde kroniek over een moedige jongen, een goed muzikant, rusteloos op een eindeloze vlucht. De oorlogsjaren van Antwerpen tot Bassines in de Méan-en-Condroz worden zeer gedetailleerd als tijdsbeeld weergegeven en de vele personages die anders zouden vergeten zijn, krijgen nu de eer die ze verdienen. Het is het verhaal van verraad en heldhaftigheid, van het volwassenwordingsproces van Georges Kluger,een van de vele verborgen oorlogskinderen van WO II.
We bevelen het boek warm aan!! Linda De Man

top


Statutaire Vergadering op 1 februari 2018

Spreker: Carine Hanssens
SIB-Vertegenwoordigster bij de Vrouwenraad
'Vrouwenraad anno 2018'

top

SI Club Antwerpen heeft het genoegen U uit te nodigen op haar
Open deur vergadering op 1 maart 2018

Gastspreker: Prof. Dr Nathalie Cools
Celtherapie: Je eigen cellen als medicijn voor multiple sclerose en
Uitreiking Beurzen Soroptimist International Gaby Mertens met muzikaal intermezzo.

top

Statutaire Vergadering op 5 april 2018

Programma wordt nog medegedeeld

top

Algemene Vergadering op 3 mei 2018

Jaarverslagen van secretaris, penningmeester, programma-directeur

topVZW Soroptimist International Club Antwerpen, Groeningelei 120, 2550 Kontich
ondernemingsnummer 0640.806.348
About Soroptimist | Site Map | Protection of intellectual rights / Responsibility / Privacy Policy |